Võ Duy Phước

Qua thời gian học ở trung tâm, tôi nhận xét chung rằng Trung tâm rất quan tâm đến giảng viên, tận tình trong việc giảng dạy. Các bài giảng dễ hiểu, thậm chí có thể giảng lại nhiều lần cho học viên nắm rõ hơn. Trung tâm VinaEnter là nơi đáng đến cho những ai yêu thích công nghệ thông tin.