Trần Thanh Hải 

Khóa học cho tôi nhiều kiến thức hay về lập trình, giảng viên truyền đạt dễ hiểu, luôn tạo không khí hào hứng cho học viên, các trợ giảng rất nhiệt tình hỗ trợ tôi khi có thắc mắc và lập trình bị lỗi