Phan Vũ Bão 

Giảng viên nhiệt tình và vui tính, thường tổ chức những cuộc thi đua giữa các học viên giúp học viên nâng cao kĩ năng về lập trình.