Phan Đình Tú 

Tôi thấy lập trình rất khó nhưng nhờ sự chỉ dẫn của giảng viên và hỗ trợ nhiệt tình của đội trợ giảng mà giờ tôi lập trình không còn khó như trước nữa, tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng đắn khi tham gia khóa học này