Đào Thanh Minh

Khóa học mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho mình, có nhiều kiến thức nâng cao mà mình chưa từng biết tới. Giảng viên rất am hiểu về lĩnh vực IT và bài giảng rất bám sát thực tế