Nguyễn Phú Việt

Khóa học giúp mình tự tin hơn về khả năng của mình và có ích rất nhiều cho việc học ở trường. Cách truyền đạt dễ hiểu, kiến thức nhiều nhưng mình tiếp thu rất hiệu quả. Giảng viên rất nhiệt tình và vui tính. Khi gặp vấn đề về code, các giảng viên hỗ trợ rất nhiệt tình.