Như Nguyễn Thị Quỳnh

Học tại đây, các thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mặc dù là người không có kiến thức căn bản tốt, nhưng trong quá trình học, với cách dạy chú trọng thực tiễn, học xong áp dụng làm ngay, nên tôi đã không còn ngơ ngơ như lúc đầu nữa. Cảm ơn VinaENTER, cảm ơn các Thầy, những người Anh lớn trong đời của em.