Lâm Lê

Trung tâm dạy chương trình cập nhật cải tiến liên tục, các anh chị và các bạn hỗ trợ viên nhiệt tình. Rất may mắn vì từng đươc học để đây để có định hướng nghè nghiệp rõ ràng hơn phát triển mảng kinh doanh của shop mình!