Hoàng Thị Ngọc Anh

Trung tâm dạy chất lượng , đội ngũ giảng viên nhiệt tình, hướng dẫn chỉ bảo tận tình cả trên lớp lẫn ở nhà , truyền đạt kiến thức rõ ràng , dễ hiểu , đưa ra ví dụ thực tiễn . Giảng viên thường gửi những bài tập về nhà giúp học viên rèn luyện thêm kiến thức , cuối khóa có khóa luận dựa trên thực tế giúp cho học viên có thêm kỹ năng trước khi bước vào nghề