Hoàng Đỗ Minh

Vừa học vừa làm dự án bản thân đã học được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ các anh chị, cảm ơn các anh chị rất nhiều và chúc trung tâm ngày càng đi lên.