VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Trịnh Nhật Anh

Qua 6 tháng được học và tiếp cận một ngôn ngữ tại trung tâm em thấy mình đã tiến bộ hơn nhiều, Ngoài ra em thấy mình có nhiều thích thú đam mê hơn khi học với môi trường thân thiệt giảng viên nhiệt tnhf đã giúp em hoàn thành khóa học.