VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Trần Lê Nhật Bình

Trước khi học khả năng và tư duy lập trình của mình khá là tệ, và qua 6 tháng được học và tìm hiểu tại trung tâm đã giúp mình cũng cố những kiến thức cơ bản hơn ngoài ra còn nâng cao thêm những kiến thức mỡ rộng không chỉ giúp cho chuyên ngành và công việc trong tương lai