VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Trần Đình Sáng

Với chương trình dạy khá hay vì áp dụng được thực tế viết web, kèm theo sự giúp đỡ tận tình của giảng viên. Được học tại trung tâm, tôi cảm thấy tự tin hơn cho công việc học tập cũng như công việc viết web sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn trung tâm rất nhiều đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tôi theo đuổi suốt chặng đường học lập trình.