VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Phan Xuân Việt

Đến bây giờ thì em thấy em đã trưởng thành hơn rất nhiều, cả về kiến thức lập trình và cách tư duy, cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống. Cảm ơn trung tâm đã mang đến cho em những giá trị vô cùng ý nghĩa này.