VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Phạm Thành Thiện

Cảm thấy tiếc vì năm 4 mình mới học tại VinaEnter. Trước đó mình cũng đã học tại 1 trung tâm nhưng không hiệu quả! Giờ đi làm thấy những kiến thức học được đã giúp mình trong công việc rất nhiều.