VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Văn Lin

Qua một thời gian học ở trung tâm, nhận xét chung thì giảng viên rất quan tâm đến học viên, thông tin đến các lớp học kịp thời, trực tiếp gọi điện các bạn vắng học. Cơ sở hạ tầng trạng bị đầy đủ. Các bài giảng dễ hiểu, giảng viên nhiệt tình. Trung tâm là một nơi đáng đến cho những ai muốn tìm hiểu công nghệ thông tin.