VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Văn Kiên

Với những kiến thức học được từ trung tâm, tôi có thể áp dụng những kiến thức đó vào công việc lập trình của tôi. Giảng viên và trợ giảng ở trung tâm thân thiện, nhiệt tình và tận tình chỉ bảo cho tôi rất nhiều, những lúc tôi gặp khó khăn trợ giảng chỉ dẫn tôi rất tỉ mỉ. Tôi rất biết ơn giảng viên và trợ giảng đã giúp đỡ tôi nhiệt tình như vậy.