VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Văn Hoàng

Em có thể tự tin hơn sau khóa học về nghê nghiệp của mình, tuy nhiên em cảm thấy kiến thức còn hơi ít Cách truyền đạt của giảng viên dễ hiểu, có đội ngũ trợ giảng nhiệt tình