VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Tiến Thái

Các kiến thức học tại trung tâm có tính ứng dụng cao, bám sát thực tế. Giảng viên và trợ giảng nhiệt huyết, tận tình chỉ dẫn tôi những lúc tôi gặp khó khăn. Ngoài ra, giảng viên còn tổ chức một số buổi thảo luận và giao lưu học hỏi kiến thức và kinh nghiệm giữa các hocj viên với nhau. Đây là nơi giúp tôi rèn luyện và học tập rất tốt.