VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Thị Thúy

Khóa học này giúp tôi củng cố lại các kiến thức tôi đã học và tiếp thu thêm được nhiều kiến thức mới mỡ rộng hơn, rất có ích cho công việc của tôi. Khóa học dạy bám sát thực tiễn nên khi tôi làm việc gặp vấn đề tôi cũng xử lý chúng một cách dễ dàng hơn. Và có nhiều trợ giảng cầm tay tôi thấy rất nhiệt tình và giúp tôi khi khó khăn.