VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Thị Hoàng Mỹ

Khóa học này cho tôi nhiều kiến thức và kĩ năng về IT, nhờ khóa học này giúp tôi tiếp thu các kiến thức học trên trường dễ dàng hơn, có thể áp dụng những điều đã học này để kinh doanh.