VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Quốc Cường

Java là một ngôn ngữ lập trình khó tiếp cận hơn nhiều so với những ngôn ngữ khác, nhưng từ khi học tại trung tâm em thấy mình đã hoàn toàn thay đổi biết nhiều, tiến bộ hơn nhiều và em đã có công việc phù hợp. Cảm ơn những giảng viên tạo trung tâm luôn nhiệt tình.