VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Quốc Ân

Đến hôm nay , em luôn cảm thấy mình thật may mắn khi biết tin tưởng vào mình và tin tưởng vào trung tâm. Nhờ những bài giảng chi tiết , cách dạy sáng tạo , rồi cả cái tâm nhiệt tình trong việc dạy mà em đã "lên tay code" một cách rõ rệt ,hiểu sâu được mọi vấn đề của LẬP TRÌNH.