VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Quang Dũng

Mặc dù khóa học vẫn còn chưa kết thúc nhưng qua cách giảng dạy nhiệt tình của giảng viên thì mình cảm thấy mình đã học được rất nhiều kiến thức mà ở trường không có dạy hết được .