VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Duy Đình Nguyên

Đây là một khóa học rất hay, các kiến thức tôi đã học từ khóa học này tôi có thể áp dụng chúng vào thực tế một cách hiệu quả. Giảng viên truyền đạt dễ hiểu và chi tiết, giảng viên và đội trợ giảng luôn hỗ trợ tôi rất nhiều. Và bây giờ tôi đã có kiến thức cơ bản thật sự chắc.