VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Đức Quỳnh Anh

Sau một nửa khóa học tại trung tâm em thấy trình độ codecủa mình tiến bộ lên rất nhiều chẳng hạn như có thể code được một trang web hoàn chỉnh, em cũng đã tiến bộ hơn trước nhiều, Cảm ơn trung tâm