VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Nguyễn Anh Minh Thông

Phương pháp học tốt. Em thích nhất là môi trường học ở đây, tạo điều kiện tối đa để học viên có thể tư duy code và cảm thấy tự tin trong hơn. Em học ở trung tâm được 6 tháng rồi. So với lúc ban đầu thì bản thân em đã có sự tiến bộ rõ rệt. Bây giờ em khá tự tin để tìm kiếm cho mình công việc phù hợp.