VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Ngô Viết Thảo

Về kiến thức thì có thể nói là nó đầy đủ nhưng không có bài giảng đàng hoàng như bây giờ sau khi học xong mỗi khóa lượng kiến thức của em cũng dần được bổ sung rất nhiều và có thể tự làm chủ code của mình cũng như khả năng phân tích lỗi gặp phải mà không cần tới sự trợ giúp của ai nữa. Cảm ơn trung tâm rất nhiều