VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Ngô Thị Trung Hiếu

Khi mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường Đại Học ,tất cả đều quá mới mẻ đối vói tôi khiến tôi gặp không ít khó khăn trong việc học cũng như cuộc sống hằng ngày.Nhất là đối với việc học tôi càng khó khăn hơn khi mình học một ngành mà mình chưa tìm hiểu đến đặc biệt là khi học ở trường nữa kiến thức hoag mang không biết định hướng cho ngành như thế nào nhờ có khóa học thêm tại trung tâm em đã định hướng được cho mình. Cảm ơn trung tâm