VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Ngô Ngọc Nhân

Bắt đầu từ năm 2 em đã mất căn bản lập trình trầm trọng, thậm chí chả biết lập trình là cái gì nữa. Nhiều lúc mình nghĩ theo ngành Công Nghệ Thông Tin là một lựa chọn sai lầm trông cuộc đời mình. Nhưng vì cũng còn tý đam mê em đã tìm cho mình một khóa học vừa phù hợp ở đây chỉ tận tình từ những chi tiết nhỏ cơ bản nhất và giờ em đã có những kiến thức cần cho một người lpj trình cũng như kiến thức cao hơn.