VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Lê Vũ Nhật Trường

Là 1 sinh viên học Công Nghệ Thông Tin nhưng khi kết thúc năm nhất em cảm thấy rất tự ti về lực học của mình, kiến thức căn bản và kỹ thuật lập trình của em chưa vững, có thể nói là kém nên không biết mình ra trường sẽ làm gì từ đó mình quyết định chọn một khóa học thêm ngoài và đến được với trung tâm mình thấy kiến thức mình được mỡ rộng và cũng cố hơn nhiều từ việc tipees cận những ngôn ngữ mới giảng viên tận tình.