VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Lê Văn Chiến

Sau khóa học này em được tiếp cận nhiều cái hay hơn mà ở trường em chưa được học. Và em rất tự tin khi học xong khóa học này em thấy mình biết được nhiều hơn và có thể tìm cho mình một công việc phù hợp