VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Lê Thị Tuyết Nhung

Lúc học lập trình, tôi thấy nó rất khó nhưng khi trải qua các buổi học tôi thấy nó cũng không khó lắm, giờ tôi có thể lập trình được trang web theo ý muốn của mình. Vinaenter là môi trường giúp tôi trao dồi nhiều kiến thức hay về IT.