VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Hoàng Minh Trung

Tôi rất thích lập trình, nhờ vào trung tâm mà tôi có thể thực hiện được đam mê của mình. Giảng viên giảng dạy những kiến thức bám sát thực tế giúp tôi ứng dụng các kiến thức đã học một cách dễ dàng. Tôi cảm ơn trung tâm đã mở một lớp học bổ ích như thế này.