VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Lập trình JAVA & Spring Framework

Hoàng Chí Công

Mình thực sự thích cách dạy của giảng viên tại trung tâm và kiến thức của thầy Sơn. Các kiên thức ở khóa học này mình học được nhiều và được tiếp cận nhiều tiến bộ hơn niều so với lú đầu.