VinaenterĐã học là làm được

Học viên đã học

Digital Marketing Thực Chiến

Châu Đinh

Công ty: Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP HCM. Chức vụ: Giảng viên. Fanpage: https://www.facebook.com/vinatex.college/.