Giảng viên Trần Văn Sơn nhận giải Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

Kinh nghiệm đào tạo

10 năm - 1 chặng đường

Năm 2007, khi nền CNTT Việt Nam còn trên đà phát triển, anh Trần Văn Sơn đã tìm tòi, học tập từ các chuyên gia nước ngoài về IT, Marketing Online để áp dụng vào mô hình kinh doanh của mình. Anh còn chia sẻ kiến thức của mình học tập được cho hàng nghìn sinh viên, chủ doanh nghiệp áp dụng CNTT nhằm tăng năng xuất và hiệu quả công việc.

Các khóa học thành nghề tại VinaEnter Edu

Khi bạn suy nghĩ, bạn bè đi học! Khi bạn đi học, bạn bè đi làm! Khi bạn đi làm, bạn bè đã có nhiều năm kinh nghiệm!